[:es]España es un país con tradiciones arraigadas, una de ellas son las Cestas de Navidad.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzaron a distribuir cestas llenas de productos, de dónde viene la tradición?

Los inicios de la canasta navideña se remontan a varios siglos, hasta el Imperio Romano. Fueron los romanos los primeros en dar pequeños regalos para Navidad.

Esta costumbre se conocía como «sportula», que consistía en dar a los empleados canastas con comida. Esta comida era para placer personal y se entregaba durante el «saludo matutino»en el que los subordinados iban a la casa del patrón y conseguían una de estos obsequios. La sportula italiana era bastante similar a lo que hoy conocemos en España como una canasta.

Estaban hechas de mimbre y contenía productos comestibles. Por otro lado, el significado es diferente del actual. Sportula fue lanzado en diciembre con motivo del festival pagano Saturnalia y era entendido como un sacrificio al dios Saturno.

Productos como frutas secas, verduras y otros productos alimenticios fueron puestos en la canasta. Algún tiempo después, los contenedores comenzaron a ser reemplazados por pequeñas cantidades de dinero, alrededor de cien cuadrantes (moneda romana en la mayor parte de la República Romana y la parte occidental del Imperio Romano).

A finales del siglo XIX, la costumbre de dar a los empleados de agencias públicas cestas llenas de productos navideños, y más tarde también al sector privado, comenzó a generalizarse.

Este hábito se ha apoderado de la gran mayoría de las empresas en España y, a pesar del colapso en 2008 debido a la crisis económica, en 2014 se recuperó nuevamente.

España es uno de los países donde más empresas ofrecen cestas de navidad a sus empleados como muestra de agradecimiento. La cesta navideña incluye productos típicos navideños como dulces (turrón, mazapán o polvorones), salchichas (chorizo, salami, jamón serrano), queso, chocolates, pasteles, aceitunas e incluso mariscos.

También puede haber bebidas alcohólicas, generalmente botellas de vino y cava.

¡También hubo Cesta de Navidad en nuestra empresa para agradecer a nuestros empleados, amigos y colaboradores por el esfuerzo dedicado todo este año para llevar a cabo los tan ansiados sueños de nuestros queridos clientes![:pl]

Hiszpania to kraj o zakorzenionych tradycjach, jedną z nich są kosze bożonarodzeniowe czyli tak zwana CESTA DE NAVIDAD.

Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zaczęli rozdawać kosze pełne produktów, skąd bierze się tradycja?

Początki świątecznego kosza sięgają kilku stuleci, aż do Imperium Rzymskiego. To Rzymianie, jako pierwsi, zaczęli rozdawać małe prezenty na Boże Narodzenie.

Zwyczaj ten znany był jako «sportula», polegający na dawaniu pracownikom koszy z jedzeniem. Ten posiłek był dla osobistej przyjemności i został dostarczony podczas „porannej salutacji”, w której podwładni szli do domu pracodawcy i dostawali kosz. Sportula była dość podobna do tego, co dziś znamy jako kosz bożonarodzeniowy. Został wykonany z wikliny i zawierał jadalne produkty.

Z drugiej strony znaczenie różni się od dzisiejszego. Sportula była wydawana w grudniu z okazji pogańskiego festiwalu Saturnalia i była rozumiana jako ofiara dla boga Saturna.

Produkty, takie jak suszone owoce, warzywa i inne produkty spożywcze, były składane w koszyku. Jakiś czas później kosze zaczęto zastępować niewielkimi kwotami pieniędzy, około stu kwadrantami (rzymska waluta w większości Republiki Rzymskiej i zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego).

Pod koniec XIX wieku zaczął się uogólniać zwyczaj wręczania pracownikom agencji publicznej koszyków pełnych świątecznych produktów, a później również w sektorze prywatnym..

Hiszpania jest jednym z krajów, w których więcej firm oferuje pracownikom świąteczne kosze na znak podziękowania.

W koszu bożonarodzeniowym znajdują się typowe świąteczne produkty, takie jak: słodycze (nugat, marcepan lub polvorones), kiełbaski (chorizo, salami, szynka serrano), sery, czekoladki, pasztety, oliwki, a nawet owoce morza. Mogą być też napoje alkoholowe, zwykle wino i cava czyli wino musujące.

W naszej firmie także były kosze bożonarodzeniowe, aby podziękować naszym pracownikom, przyjaciołom i współpracownikom za wysiłek poświęcony przez cały rok na realizację długo oczekiwanych marzeń naszych drogich klientów!

[:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com