[:es]Situación en España. 

Muchas personas nos llama y escribe preguntando por la situación en España. Es cierto que la pandemia COVID19 hay que tratar como un asunto muy serio, pero por suerte en nuestra zona Alicante / Torrevieja no sufrimos muchos casos.

En todo país está decretado el estado de alarma, todos estamos confinados en las casas, parece que la vida se ha detenido, como STAND BY.

El gobierno ha decretado muchas medidas para aliviar el impacto económico de la pandemia. Mucha gente ya ha escuchado algo sobre las moratorias de las hipotecas, de allí vuestro interés especial en el tema.

En la respuesta aclaramos las principales normas de éste asunto. Personas que actualmente pagan la hipoteca de si vivienda habitual, donde están empadronado, pueden optar por la moratoria de la hipoteca durante los próximos 6 meses y sin intereses. Sólo si el deudor está en la situación vulnerable por ser un ERTE o por quedar sin trabajo en efecto de la pandemia. La situación vulnerable se entiende si sus ingresos han disminuido 75% o más.

Estos son sólo algunas condiciones, para optar por la moratoria.

Sin embargo, subrayamos que éstas normas no se aplican a las segundas viviendas, ni tampoco a los NO RESIDENTES en España.

Por la gravedad de la situación aún no podemos volver a trabajar en nuestras oficinas, pero contestamos a vuestras dudas y preguntas vía

mail: info@domcostablanca.pl o teléfomos nuestros en el horario habitual desde las 10:00 hasta las 17:00

Todo nuestro Equipo de DOM Costa Blanca está bien y os mandamos en éstos momentos tan difíciles los deseos de mucha salud y paciencia. ¡Hasta pronto![:pl]Sytuacja w Hiszpanii. 

Wiele osób dzwoni i pisze do nas z zapytaniem o sytuację w Hiszpanii. Rzeczywiście pandemia COVID19 jest w naszym kraju sprawą bardzo poważną, ale na szczęście okolice Alicante / Torrevieja nie są bardzo dotknięte tą chorobą.

Kontynuujemy stan wyjątkowy w całym kraju, wszyscy jesteśmy w domach, na chwilę zatrzymało się życie, jakby STAND BY.

Rząd hiszpański wprowadził bardzo dużo przepisów związanych z ekonomicznym aspektem tej sytuacji. Wielu z Państwa słyszało o «wstrzymanych hipotekach», stąd bardzo duże Wasze zainteresowanie tym temantem.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie podajemy kogo i kiedy dotyczy. Osoby, które aktualnie płacą hipotekę swojego mieszkania, gdzie rezyduję przez cały rok, mogą starać się o odroczenie spłat raty przez następne 6 miesięcy. Bez odsetek ustawowych. Jeśli płacący kredyt znalazł się w trudnej sytuacji w związku z utratą pracy lub czasowym zawieszeniem w pracy. Przez trudną sytuację rozumie się, sytuację kiedy dochody kredytobiorcy spadły o 75%.

To najważniejsze kryteria, które należy spełniać, aby ubiegać się o odroczenie spłaty kredytu hipotecznego.

Podkreślamy również, że w ŻADNYM WYPADKU NIE DOTYCZY to kredytów hipotecznych zaciągniętych na «drugi dom», czyli nieruchomość wakacyjną. A także nie dotyczy ta ulga NIE REZYDENTÓW, czyli nie mieszkających na stałe w Hiszpanii. 

Z powodu poważnej sytuacji w Hiszpanii nie możemy jeszcze wznowić naszej pracy w biurach, ale odpowiadamy na Państwa pytania i wątpliwości mailowo: info@domcostablanca.pl  oraz telefonicznie pod wszystkimi naszymi numerami telefonów w godzinach jak zawsze od 10:00 do 17:00. 

Cały Zespół DOM Costa Blanca jest zdrowy i przesyła Państwu życzenia zdrowia i wytrwałości w tych trudnych momentach.

Do zobaczenia wkrótce!

 [:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com