[:es]Muchos os habéis preguntado por qué hay rejas en la ventana en muchos lugares de España. Tanto en iglesias antiguas, casas de vecindad y bloques, las ventanas y puertas suelen tener varios tipos de rejas. A menudo se ha escuchado que, por contar con las mismas, habrá un descuento en su seguro o un reembolso al instalar una alarma. La rejas no tiene nada que ver con la seguridad y no es un indicador de alta criminalidad.

La verdadera historia se remonta al año 711 y a la cultura árabe.

En los años 711-1248 la zona de nuestra comarca fue conquistada por los moriscos que atacaron la Península Ibérica a través de Gibraltar. La conquista de España fue parte de una expansión mayor conocida en la historia como las conquistas árabes. En aquellos días, nuestras tierras se construían según la tradición y la cultura traída del norte de África. Los desarrolladores modernos, al ver cómo cambia la demanda del mercado y que una parte cada vez mayor de su oferta va dirigida a ciudadanos de todo el mundo, han dejado de incluir barras en sus proyectos.

¿Por qué las barras eran tan importantes en la cultura morisca?

La religión del Islam no permite la edificación a grandes alturas, roza la blasfemia si queremos acercarnos al cielo. Esto es contrario a la Obra de la Creación. Por lo tanto, en los países árabes, donde la religión juega un papel principal se construyen, en su mayoría, estructuras de un solo nivel. El muro frontal de la casa es, por tanto, no solo un elemento arquitectónico, sino también el escudo de armas de la familia que habita la propiedad.

Se decía entonces que el tamaño y tipo de decoración de las barras dependía del grado de riqueza de una persona determinada. Cuanto más grande, más poderoso y más decorativo, más rico e influyente es el propietario de la casa.

Es cierto que algunas rejas son auténticas obras de arte y dan a estos lugares un carácter único.

 

 

 

 

 

 [:pl]Napewno wielu z Was zastanawia się nad tym, dlaczego w Hiszpanii w wielu miejscach są KRATY. Zarówno w starych kościołach, kamienicach, jak i blokach, w oknach i często w drzwiach znajdują się różnego rodzaju okratowania. Często słyszy się, że w związku z tym będzie zniżka na ubezpieczeniu albo rabat przy instalacji alarmu. Kraty nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem i nie są wskaźnikiem wysokiej przestępczości.

Nic bardziej mylnego!

Otóż, prawdziwa historia sięga aż do roku 711 i do kultury arabskiej.

W latach 711-1248 teren naszego regionu opanowany był przez Maurów, którzy przez Giblartar zaatakowali Półwysep Iberyjski. Podbój Hiszpanii był częścią większej ekspansji, znanej z histografii jako podboje arabskie.

W tamtych czasach na naszych ziemiach budowano wg tradycji i kultury przyniesionej z północnej Afryki, która rozciągnęła się daleko w przyszłość. Dopiero współcześni deweloperzy widząc, jak zmienia się zapotrzebowanie na rynku i że coraz większa część ich oferty jest skierowana do obywateli z całego świata, przestali uwzględniać kraty w swoich projektach.

Dlaczego kraty w kulturze Maurów były tak istotne?

Religia Islamu nie pozwala na budowanie w górę, to graniczy z bluźnierstwem jeśli chcemy zbliżyć się do nieba. Przeczy to Dziełu Stworzenia. Dlatego w krajach arabskich, gdzie religia odgrywa wiodącą rolę, buduje się przede wszystkim konstrukcje jednopoziomowe. Frontalna ściana domu jest zatem nie tylko elementem architektury, ale jednocześnie herbem rodu, który zamieszkuje daną nieruchomość.

Mówiło się wówczas, że wielkość i  rodzaj zdobienia krat był uzależniony od stopnia zamożności danej osoby. Im większa, potężniejsza i bardziej ozdobna tym bogatszy i wpływowy jest właściciel domu.

Trzeba przyznać, że niektóre kraty są prawdziwymi dziełami sztuki i nadają wyjątkowy charakter tym miejscom.[:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com