[:es]Después de una docena de años, el Ayuntamiento de Torrevieja finalmente emitió permiso para construir trece torres de entre 17 y 29 plantas de altura en la playa de náufragos y la playa de Cala del Palangre.

Los desarrolladores involucrados se están preparando para presentar la versión final del borrador al público.

Las propuestas de diseño deben garantizar que los edificios no proyecten demasiada sombra en las playas y que algunos de ellos deban utilizarse para aparcamientos subterráneos y locales comerciales.

Hasta ahora, se están llevando a cabo negociaciones que deben terminar con un acuerdo multilateral para que el proyecto tenga permiso de planificación. En primer lugar, es necesario tener una opinión experta sobre el bajo impacto ambiental de las torres.

Además, se han establecido comisiones para comprobar si la construcción de estas torres no nos convertirá en una playa soleada. La playa de Naufragos – una de las más queridas en Torrevieja – no puede estar cubierta por sombra entre las 10:00 y las 19:00. Este es uno de los requisitos a cumplir por este megaproyecto.

El apoyo del ayuntamiento a esta iniciativa es innovador. Hasta ahora, no era posible construir una estructura superior a 6 plantas en nuestra ciudad. Ahora las torres podrían servir como precedente y dar inicio a la construcción de rascacielos.

En cualquier caso, la ejecución de este megaproyecto está prevista para los próximos años y, por supuesto, depende de la eficiencia de las administraciones públicas y del mercado inmobiliario.

Mantendremos informados a nuestros clientes y simpatizantes sobre el progreso y, por supuesto, seremos los primeros en publicar las propiedades propuestas a los futuros inversores.

Info: https://www.informacion.es/vega-baja/2021/01/14/urbanismo-da-via-libre-trece-28489631.html[:pl]Rada Miasta Torrevieja po kilkunastu latach wreszcie wydała pozwolenie na wybudowanie trzynastu wież o wysokości od 17 do 29 pięter na terenach plaży Náufragos i Cala del Palangre.

Deweloperzy biorący udział w tym przedsięwzięciu przygotowują się do prezentacji ostatecznej wersji projektu opinii publicznej.

Propozycje konstrukcyjne muszą zapewnić, że budynki nie będą rzucać cienia na plaże oraz część z nich musi być przeznaczona na podziemne parkingi i lokale komercyjne.

Jak narazie prowadzone są rozmowy negocjacyjne, które muszą zakończyć się wielostronnym porozumieniem, aby projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Przede wszystkim niezbędna jest ekspertyza rzeczoznawców, mówiąca o niskim wpływie wież na środowisko naturalne.

Dodatkowo zostały powołane komisje do sprawdzenia czy budowa tych wież nie zabieże nam słoneczniej plaży. Plaża Naufragos – jedna z najbardziej lubianych w Torrevieja – nie może pokryć cień między godziną 10:00 a 19:00. To jeszcze jeden z wymogów jaki ma spełniać ten megaprojekt.

Przychlnność Urzędu Miasta dla tej inicjatywy jest przełomowa. Dotychczas w naszym miejście nie można było budować konstrukcji wyższej niż 6 kondygnacji. Teraz wieże mogłyby służyć za precedens i zapoczątkować budowanie drapaczy chmur.

Tak czy inaczej realizacja tego mega przedsięwzięcia przewidziana jest na kilka następnych lat i oczywiście jest uzależniona do sprawności organów administracji publicznej oraz rynku nieruchomości.

Wszysktich naszych Klientów i Sympatyków będziemy na bieżąco informować o postępach i oczywiście pierwsi opublikujemy nieruchomości proponowane przyszłym inwestorom.

Źródło: https://www.informacion.es/vega-baja/2021/01/14/urbanismo-da-via-libre-trece-28489631.html[:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com