[:es]Tradición del Día del Padre

La historia de los Estados Unidos puede considerarse el comienzo de esta tradición. A la Sra. Sonora Smart Dodd se le ocurrió la idea de celebrar el Día del Padre después de escuchar un sermón del Día de la Madre en 1909. Su padre, Henrry Jackson Smart, fue un héroe para ella como veterano de guerra, hogar de gloria y gloria. Pero su esposa, en el sexto nacimiento, murió dejando al ex soldado con un grupo de hijos. Sin embargo, Henrry se enfrentó a la tarea! Con gran amor y dedicación, crió a su descendencia. Sonora Smart desafió al mundo! No sólo las madres deben ser respetadas y celebradas con su propia fiesta, sino que la misma fiesta también debe ser jugado a todos los padres del mundo! Inicialmente propuso una fecha del 5 de junio, pero no se adoptó.

La idea misma de establecer el «Día del Padre» poco a poco ganó una creciente aceptación. Finalmente, en 1924, el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día nacional del Padre, y en 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaró el Día del Padre el tercer domingo de junio en Estados Unidos.

La idea de esta festividad fue rápidamente tomada por Europa, América Latina, Asia y África como una forma de honrar a los padres y reconocer su papel en la crianza de los hijos.

Independientemente de la fecha de su celebración, es importante no olvidar las dificultades y sacrificios que los padres ponen en la familia.

Un día en el que es importante que les recordemos cuánto los amamos, cuánto significan y significan para nosotros, y cuán importante es su presencia en el desarrollo y la educación de los niños.

En España, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, en San José, el padre adoptivo de Jesús. Es una excusa para pasar tiempo con la familia, a menudo en forma de un picnic al aire libre o celebrando el día con una comida juntos en el restaurante.

Feliz día del padre a todos los papás de nuestro equipo!

 

Fuente: https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/por-que-se-celebra-el-dia-del-padre[:pl]Tradycja Dnia Ojca.

Za początek tej tradycji można uznać historię ze Stanów Zjednoczonych. Pani Sonora Smart Dodd wpadła na pomysł obchodzenia Dnia Ojca po wysłuchaniu kazania na Dzień Matki w 1909 roku. Jej ojciec Henrry Jackson Smart był dla niej bohaterem, jako weteran wojenny, wórcił do domu w glorii i chwale. Ale żona jego, przy szóstym porodzie, zmarła pozostawiając byłego żołnierza z gromadką dzieci. Niemniej jednak Henrry stanął na wysokości zadania! Z wielką miłością i poświęceniem wychował swoje potomstwo. Sonora Smart rzuciła wyzwanie światu! Nie tylko matki powinny być szanowane i uczczone własnym świętem, ale takie samo święto należy się też wszystkim ojcom świata! Początkowo zaproponowała datę 5 czerwca, ale nie została ona przyjęta.

Sam pomysł ustanowienia „ Dnia Ojca ” stopniowo zyskiwał coraz większą akceptację. Wreszcie w 1924 r. Prezydent Calvin Coolidge poparł ideę ustanowienia narodowego Dnia Ojca, a w 1966 roku Prezydent Lyndon Johnson podpisał proklamację, w której trzecią niedzielę czerwca w Ameryce ogłoszono Dniem Ojca.

Pomysł tego święta szybko został przejęty przez Europę, Amerykę Łacińską, Azję i Afrykę jako sposób na uhonorowanie Ojców i uznanie ich roli w wychowaniu dzieci. 

Niezależnie od daty jego obchodów, ważne jest to, aby nie zapomnieć o trudach i poświęceniach jakie wkładają ojcowie w rodzinę.

Dzień, w którym ważne jest, abyśmy im przypominali, jak bardzo ich kochamy, ile dla nas znaczyli i znaczą oraz jak ważna jest ich obecność w rozwoju i edukacji dzieci.

W Hiszpanii Dzień Ojca jest obchodzony 19 marca, na Świętego Józefa, przybranego ojca Jezusa. Jest to pretekst do spęczenia czasu w gronie rodzinnym, często w formie pikniku na świeżym powietrzu lub celebrując ten dzień wspólnym posiłkiem w restauracji.

Wszystkiego Najlepszego Dla Wszystkich Tatusiów od naszego Zespołu.

 

Źródło: https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/por-que-se-celebra-el-dia-del-padre[:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com