[:es]Cientos de flamencos llegaron a la Laguna de Torrevieja hace unas semanas.

Francisco J. Martínez, director del Parque Nacional Las Lagunas de La Mata-Torrevieja, explica que «la colonia común de cría de flamencos se estableció hace aproximadamente un año en la Laguna de Torrevieja y fue la primera vez que se llevó a cabo un evento con estas características en el parque natural lagunas de La Mata y Torrevieja. También es un evento único, porque en España no hay muchos lugares donde nace el flamenco, porque esta especie forma colonias reproductivas muy numerosas y necesita condiciones muy especiales para crear estas colonias reproductivas. »

Las lluvias acumuladas esta primavera y la consiguiente disminución de la salinidad permitieron un aumento significativo en el número de camarón salado. Es un pequeño artrópodo que forma la base después de alimentar aves como los flamencos, es decir, asociado con los medios de hipersalina.

Los flamencos son una especie muy delicada que requiere ciertas condiciones para comenzar la fase de cortejo y luego reproducirse.

El primer y más importante factor para que nuestras aves establezcan nidos es, por supuesto, una pandemia.

El cierre del Parque para los turistas ha tenido un impacto tranquilizante en todo el ecosistema. El cese de los ejercicios militares por parte de la Fuerza Aérea Española también ha afectado definitivamente a la sensación de seguridad no sólo de los flamencos, sino también de otras aves, habitantes de nuestros lagos salados.

Info:  https://www.ondacero.com  https://www.a24.es[:pl]

Setki flamingów przybyło kilka tygodni temu do laguny Torrevieja.
Francisco J. Martínez, dyrektor Parku Narodowego Las lagunas de La Mata-Torrevieja wyjaśnia, że  ​​„powszechna kolonia rozrodcza flamingów powstała około rok temu w lagunie Torrevieja i po raz pierwszy zdarzenie o takich cechach miało miejsce w parku przyrody Lagunas de La Mata i Torrevieja. Jest to również wyjątkowe wydarzenie, ponieważ w Hiszpanii nie ma zbyt wielu miejsc, w których wylęguje się flaming pospolity, ponieważ gatunek ten tworzy bardzo liczne kolonie reprodukcyjne i potrzebuje bardzo specjalnych warunków, aby utworzyć te kolonie reprodukcyjne. «

Nagromadzone deszcze tej wiosny i wynikający z nich spadek zasolenia pozwoliły na znaczny wzrost liczebności krewetki solnej. Jest to mały stawonóg, który stanowi podstawę po żywienia ptaków takich jak flamingi, czyli związanych z pożywkami hipersalinowymi.

Flamingi to bardzo delikatny gatunek, który wymaga spełnienia określonych warunków, aby rozpocząć fazę zalotów, a następnie rozmnażać się.

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem sprzyjającym zakładanie gniazd przez nasze ptaki jest oczywiście pandemia.
Zamknięcie Parku dla turystów wpłynęło uspakajająco na cały ecosystem. Także zaprzestanie ćwiczeń wojskowych Hiszpańskich Sił Powietrznych zdecydowanie wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa nie tylko flamingów, ale też innych ptaków, mieszkańców naszych słonych jezior.

[:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com