[:es]

Como el año pasado, me dirijo personalmente a todos vosotros.

Estimados clientes, amigos y simpatizantes de DOM Costa Blanca.

GRACIAS!!!!

En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que se quedaron con nosotros un año más a pesar de la     pandemia y las restricciones de vuelos.

Por su presencia en DOM y participación activa en nuestras reuniones de integración. 
¡Por todos los deseos y regalos que nos llegan no solo para Navidad, sino durante todo el año!

¡Me gustaría agradecer especialmente sus amables palabras! 
¡Es extremadamente importante para nosotros que escriban sobre nosotros! Cada una de tus opiniones vale su peso en oro.

Por supuesto, las observaciones y comentarios sobre en lo que podemos mejorar y lo que debemos mejorar son   siempre bienvenidas! 
Aceptamos humildemente todas las sugerencias en info@domcostablanca.pl.

RESUMEN DE 2021.

Como cada año, realizo estadísticas esclarecedoras que nos dan una imagen global de nuestro mercado laboral e  inmobiliario en la Costa Blanca.

Sin duda, nos complace saber que el nivel de ventas de bienes raíces en 2021 haya vuelto al nivel anterior al  covid19. 
En comparación con 2019, las ventas aumentaron más de un doce por ciento. Esto significa que los días negros  definitivamente han quedado atrás.

Otro resultado optimista es el precio medio del inmueble adquirido. 
En 2021, nuestros clientes gastaron un 14,5% más en su sueño de tener un four corners propio en España.

Esto se resume en aumentos de precios en la vivienda, pero también nos dice que nuestros clientes no se quedan atrás. 
Siguen siendo una gran parte de los inversores en la costa española.

Y finalmente, estadísticas positivas y esperanzadoras sobre el mercado del desarrollo. 
En 2019, el 18% de nuestros clientes eligió el mercado de OBRA NUEVA. 
En el año de la pandemia, 2020, la confianza en las inversiones en este mercado ha disminuido. 
Solo el 8% de los compradores optaron por una obra nueva, siempre y cuando los plazos de entrega fueran cortos o inmediatos. 
En 2021, notamos un ligero aumento en la confianza y ya el 9,5% de los clientes han elegido nuevos proyectos de desarrollo.

Esto nos permite suponer que 2022 será otro año de crecimiento: precios, volúmenes de ventas y compras de    promociones nuevas.

Por último, le deseo a todos lo más importante para este año: ¡SALUD y muchas posibilidades para hacer tus   sueños realidad!

[:pl]Podobnie jak w zeszłym roku, tak i dziś, zwracam się osobiście do Wszystkich z Państwa.

Drodzy Klienci, Przyjaciele i Sympatycy DOM Costa Blanca.

PODZIĘKOWANIA

W pierwszej kolejności chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomimo pandemii i ograniczeń lotów, byli z nami kolejny rok!

Za Waszą obecność w DOMu i za aktywne uczestnictwo w naszych spotkaniach integracyjnych. Za wszystkie życzenia i prezenty, które docierają do nas nie tylko na święta, ale przez cały rok!

Szczególnie  chciałabym podziękować za Wasze dobre słowa, których nam nie szczędzicie w internecie! To dla nas niezmiernie ważne, że o nas piszecie! Każda Wasza opinia jest na wagę złota. 

Oczywiście ważne są też Wasze spostrzeżenia i uwagi o tym, co możemy poprawić i co powinniśmy jeszcze ulepszyć. Wszystkie sugestie z pokorą przyjmiemy: info@domcostablanca.pl .

PODSUMOWANIE ROKU 2021.

Jak co rok robię wnikliwą statystykę, która daje nam obraz globalny naszej pracy i rynku nieruchomości na Costa Blanca.

Z pewnością ucieszy Państwa fakt, że poziom sprzedaży nieruchomości w roku 2021 powrócił do poziomu sprzed covid19. W stosunku do roku 2019, sprzedaż wzrosła o kilkanaście procent. Oznacza to, że czarne dni zdecydowanie mamy już za sobą.

Kolejnym optymistycznym wynikiem jest średnia cena zakupionej nieruchomości. Nasi klienci w roku 2021 wydali na spełnienie marzenia o posiadaniu własnych czterech kątów w Hiszpanii o 14,5% więcej. 

Jest to wynik wzrostu cen, ale też jednocześnie mówi nam, że nasi klienci nie pozostali w tyle. Dalej są dużą częścią inwestorów na hiszpańskich wybrzeżach.

I na koniec też pozytywna i pełna nadziei statystyka rynku deweloperskiego. W roku 2019 tylko wśród naszych klientów 18% kupujących wybrało rynek pierwotny. W roku pandemii, 2020, spadło zaufanie do inwestycji, na które trzeba czekać. Tylko 8% kupujących zdecydowało się na nową konstrukcję, zawsze kiedy była już ukończona. W roku 2021 zauważamy lekki wzrost zaufania i już 9,5% klientów wybrało nowe projekty deweloperskie.

Pozwala to przypuszczać, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem wzrostu: cen, ilości sprzedaży, zakupów deweloperskich.

Na koniec życzę Państwu  na ten rok tego, co najważniejsze: zdrowia i spełnienia marzeń! 

Anna Skora

 Ejecutivo de ventas[:]

ZAPYTAJ?
ZAPYTAJ?
Witam, piszę do Ciebie ze strony domcostablanca.com