Jeśli posiadają Państwo licencję turystyczną, rejestracja gości na portalu policji (Guardia Civil) jest obowiązkowa.

Przedstawiamy Państwu instrukcję obsługi systemu rejestracji gości.

Spis treści:

1.- Logowanie.

2.- Zapoznanie się z stroną.

3.- Rejestracja gości za pomocą załadowania pliku (metoda opcjonalna).

4.- Rejestracja gości poprzez stronę.

5.- Konsultacja wysłanych rezerwacji.

6.- Konsultacja poprzednich rejestracji. Tyczy się rejestracji wykonanych przed (2011)

6.- Zmiana hasła.

7.- Zmiana adresu e-mail.

***

1.- Logowanie.

Portal: https://hospederias.guardiacivil.es/

Aby zalogować się na stronę trzeba kliknąć „Entrar” (Wejść).

Następnie wystarczy wypełnić formularz z numerem użytkownika (Usuario) oraz hasłem (Contraseña) które Państwo otrzymali przy uzyskaniu numeru licencji turystycznej.

2.- Zapoznanie się z stroną.

Po zalogowaniu, na głównym pasku u góry znajdą Państwo swój numer użytkownika (Usuario), instrukcję obsługi w formacie Word (Manual uso) oraz opcję wylogowania się (Desconectar).

Po lewej stronie znajdują się główne funkcję strony:

Zakładka Narzędzia (Utilidades) a pod nią:

3.- Rejestracja gości za pomocą załadowania pliku (metoda opcjonalna).

W celu wysłania pliku należy:

Kliknąć funkcję „Enviar fichero”. Następnie kliknąć „Examinar”, aby wybrać plik do załadowania.

Jeśli przed wysłaniem zaznaczymy opcję „Recibir confirmación vía correo electórnico”, uzyskamy potwierdzenie wysłania pliku na nasz adres e-mail.

Po załadowaniu pliku powinniśmy kliknąć „Cargar fichero” w celu wysłania pliku.

WAŻNE! Zawartość pliku musi być w języku Hiszpańskim oraz powinna zawierać całość danych gości, tak jak widnieje poniżej, w formularzu kroku 4.- Rejestracja gości poprzez stronę.

4.- Rejestracja gości poprzez stronę.

Aby zgłosić klienta bezpośrednio poprzez stronę, powinniśmy wybrać opcję „Generar parte de viajeros”, po czym otworzy się formularz do rejestracji poszczególnych gości.

Następujące pola do wypełnienia to:

 • Data przybycia gości.
 • Kraj pochodzenia.
 • Rodzaj dokumentu. Ważne jest, aby wybrać rodzaj dokumentu za pomocą, którego nasz gość się identyfikuje.
 • Numer dokumentu.
 • Data wydania dokumentu.
 • Imię.
 • Pierwsze nazwisko.
 • Drugie nazwisko (jeśli owe posiada).
 • Płeć. Płeć żeńska „Femenino” / płeć męska „Masculino”.
 • Data urodzenia.

Po wypełnieniu niezbędnych danych, należy wybrać opcję „Agregar”, aby dodać naszego gościa do Formularza zgłoszeniowego.

Gdy dodamy gości do formularza, pojawią się oni na dolnym pasku.

Ważne jest aby, dołączyć do formularza wszystkie osoby przebywające w nieruchomości, nie zależnie od ich wieku.

Po dodaniu wszystkich gości wystarczy kliknąć „Enviar” w celu wysłania formularza.

Następnie system wygeneruję potwierdzenie rejestracji gości w formie pliku PDF.

5.- Konsultacja wysłanych rezerwacji.

Aby sprawdzić wcześniej wysłane formularze należy wybrać opcję „Ver envíos realizados”.

System pozwala nam na wyszukiwanie formularzy wedle dat rejestracji, od „Fecha de comienzo” do „Fecha fin”.

Jeśli pragniemy sprawdzić wszystkie przeszłe formularze wystarczy wybrać opcję

„Todos” a następnie „Consultar envíos”.

6.- Konsultacja poprzednich rejestracji.

Konsultacja poprzednich formularzy tyczy się formularzy wysłanych przed rokiem 2011.

Wykonuje się ją w ten sam sposób co podpunkt 5.

7.- Zmiana hasła.

Aby zmienić hasło należy wybrać opcję ” Cambiar contraseña” następnie wypełnić następujący formularz:

 • W polu „Usuario” automatycznie wyświetli się numer użytkownika.
 • Trzeba wpisać aktualne hasło „Contraseña actual”.
 • Następnie wpisać nowe hasło „Contraseña nueva”.
 • Wpisać ponownie nowe hasło „Confirmar contraseña”.

Następnie aby potwierdzić zmiane hasła, przycisnąć „Aceptar”.

Hasło zostało zmienione na nowe.

8.- Zmiana adresu e-mail.

Aby dokonać zmiany adresu e-mail należy w oknie „Nuevo Email” wpisać nowy adres E-mail na jaki państwo chą zmienić.

Następnie kliknąć „Aceptar”, natępnie adres zostanie zmieniony.

Proces rejestracji klientów jest wymagane element podczas wynajmu nieruchmości na terenie Hiszpanii. Ale też trzeba pamiętać, że jest to dla bezpieczeństwa właściecieli nieruchomości.

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Zapytać nic nie kosztuje. :)